Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka. Ubezpieczenie NNW zapewnia odszkodowanie w związku z trwałymi następstwami nieszczęśliwych wypadków. Świadczenie finansowe jest wypłacane w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci. 

Dobrze i świadomie zawarte ubezpieczenie NNW jest rozwiązaniem, z którego warto korzystać, tym bardziej, że z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW, ubezpieczony lub jego rodzina otrzyma niezależne świadczenia.

Specjalizujemy się w negocjowaniu warunków ubezpieczenia, uzyskując dla naszych Klientów liczne rozszerzenia zakresu np. koszty pogrzebu, świadczenia szpitalne, assistance, itd.