Jako doświadczony broker proponujący Państwu nie tylko standardowe ubezpieczenie firmy, ale i zabezpieczenie środków finansowych, dbamy także o należytą ochronę
i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej. W ten sposób jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa zarówno kompleksowe ubezpieczenie firmy, jak i jej procesów regulujących sposoby zarządzania finansami.

  1. Ochrona należności (kredyt kupiecki)

To skuteczna ochrona kredytu, czyli jeden ze sposobów zabezpieczenia się przed niespłaceniem kredytu kupieckiego. Innymi słowy – to możliwość przekazania ryzyka niewywiązania się z objętych umową cywilnoprawną zobowiązań na barki ubezpieczyciela firmy.

  1. Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje są pisemnym zobowiązaniem do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej sumy gwarancyjnej, na wypadek gdyby nie wypełnił on swoich zobowiązań wynikających
z treści umowy. Pozwalają zachować pełną płynność finansową. Wśród najczęściej zawieranych umów znajdują się następujące gwarancje:

  • dobrego wykonania kontraktu,
  • przetargowa (inaczej wadialna),
  • spłaty należności celnych,
  • terminowego usunięcia określonych w umowie wad i usterek,
  • zwrotu zaliczki.