Nasi specjaliści doprowadzają do zawarcia umów ubezpieczenia poprzez negocjowanie ofert z towarzystwami ubezpieczeniowymi lub poprzez pomoc  w przeprowadzeniu przetargu na zakup usług ubezpieczenia.

Zespół ds. zamówień publicznych, oprócz analizy ryzyka ubezpieczeniowego i doradztwa w doborze optymalnego zakresu ubezpieczenia, pomaga również w przeprowadzeniu postępowania przetargowego w tym: w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia, bierze także udział w pracach komisji przetargowych oraz pomaga w dokonaniu oceny ofert.

Na życzenie Klienta organizujemy całość postępowania przetargowego w naszym biurze brokerskim.

Specjalizujemy się w przetargach na: