INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SZKODY NNW

 JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?

  1. Za pośrednictwem Elektronicznego Zgłaszania Szkody na stronie internetowej https://formularze.uniqa.pl/uniqaforms/formularz-zdrowotnyOnline  
  1. Korespondencyjnie dołączając DRUK ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA - Prosimy o czytelne wypełnienie niniejszego wniosku drukowanymi literami. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres: UNIQA TU S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.

NIEZBĘDNE INFORMACJE WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU SZKODY:

  • numer polisy - znajduje się na pierwszej stronie certyfikatu potwierdzającego ochronę;
  • dokumentacja medyczna;
  • imienne rachunki i dowody poniesionych kosztów;
  • dowód osobisty Ubezpieczonego lub kartę pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca, dane kontaktowe;
  • numer rachunku z danymi do zwrotu świadczenia.