Krok 1
Data i cel podróży
Krok 2
Zakres ubezpieczenia
Krok 3
Dane ubezpieczonych
Krok 4
Podsumowanie i płatność

Ubezpieczenie BEZPIECZNE PODRÓŻE to gotowy pakiet turystyczny, gwarantujący pokrycie kosztów medycznych w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, rozszerzony o klauzulę zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej oraz klauzulę alkoholową.

Pakiet Turystyczny BEZPIECZNE PODRÓŻE obejmuje m.in.:

 • pokrycie kosztów medycznych do 1 200 000 zł
 • transporty w naglych przypadkach (w tym do kraju zamieszkania) bez limitu
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego wraz ze sprzętem elektronicznym
 • opóźnienie dostarczenia bagażu podróżnego
 • pokrycie niezwrotnych przedpłaconych kosztów podróży w związku z jej opóźnieniem
 • ubezpieczenie następstw nieszcześliwych wypadków w podróży do 100 000 zł
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w podróży do 1 200 000 zł
 • sporty uprawiane rekreacyjnie
 • w zakresie pogorszenie stanu zdrowia w związku z istniejącym przed wyjazdem problemem zdrowotnym
 • zdarzenia zaistniałe pod wpływem alkoholu w ramach ubezpieczenia medycznego i nnw
 • brak udziału własnego w kosztach medycznych

Brak limitu wieku dla ubezpieczonych

NEWSLETTER