Krok 1
Parametry ubezpieczenia
Krok 2
Wartość usługi
Krok 3
Dane ubezpieczonych
Krok 4
Podsumowanie i płatność

Ubezpieczenie ochroni Cię przed poniesieniem kosztów związanych z nieoczekiwanym anulowaniem podróży. Przedmiotem ubezpieczenia są również koszty poniesione przez Ciebie w związku ze skróceniem uczestnictwa w Imprezie, spowodowane zdarzeniami niezależnymi od Ciebie.

Ubezpieczenie możesz wykupić:

  • najpóźniej w ciągu 7 dni od daty potwierdzonej rezerwacji Wyjazdu i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), jeżeli od daty rezerwacji Wyjazdu do daty Wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni,
  • w dniu rezerwacji Wyjazdu i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), jeżeli od daty rezerwacji Wyjazdu do daty Wyjazdu pozostało 30 dni lub mniej.